MentalWellness (1) (1)Svakodnevno se suočavamo sa mnogobrojnim teškoćama kako na privatnom, tako i na poslovnom planu. Nismo uvek u mogućnosti da sagledamo sopstvene snage, kao ni samu situaciju koju tumačimo kao frustrirajuću, čime kočimo uspostavljanje osećaja sigurnosti i blagostanja u sopstveni život. Često se nađemo “zaglavljeni“ u određenoj životnoj fazi, što za rezultat ima pojavu specifičnih simptoma, koji nam poručuju da je “psihička ravnoteža“ narušena.

Mental Wellness je koncept koji na najbolji način pokazuje na kojim sve aspektima mentalnog zdravlja treba kontinuirano raditi, kako bi se povratila poljuljana ravnoteža. Potrebno je primenjivati tehnike i veštine upravljanja stresom, emocionalne pismenosti, spoznaje sopstvenih slabosti i potencijala u cilju ličnog razvoja, kao i prepoznavanje potrebe za stručnom podrškom i prihvatanjem pomoći.

Osnovne delatnosti našeg centra su: savetodavni i psihoterapeutski kao i psiho-edukativni radioničarski rad.

Aktivnosti Centra za lični razvoj i savetovanje obuhvataju:

 • Rad na zastupanju i zaštiti, ostvarivanju i unapređenju prava stigmatizovanih grupa stanovništva (osoba sa psihičkim teškoćama) u Republici Srbiji;
 • Organizovanje predavanja, obuka, edukativnih programa, javnih i onlajn debata;
 • Unapređivanje zaštite mentalnog zdravlјa i prevencija metalnih bolesti kod mladih osoba;
 • Razvijanje edukativnih programa za decu i mlade;
 • Razvijanje programa za upravlјanje i kontrolu stresa;
 • Pružanje informacija od značaja za život, obrazovanje i rad i to pre svega osobama sa tegobama u psihičkom funkcionisanju i njihovim porodicama;
 • Pripremanje, štampanje i distribuiranje edukativnih, informativnih i motivacionih materijala;
 • Podsticanje korišćenja interneta radi što bolјeg informisanja stanovništva o pravima osoba sa psihičkim poteškoćama;
 • Pripremanje i koordiniranje projektima u interesu ostvarivanja cilјeva udruženja;
 • Ostvarivanje saradnje sa relevantnim ustanovama, organizacijama i pojedincima na partnerskim projektima iz raznih oblasti;
 • Ostvarivanje saradnje sa biznis sektorom na partnerskim projektima iz raznih oblasti;