Nadja Šarenac, master  etnologije i antropologije i  sertifikovani sistemski porodični psihoterapeut. Radila u nevladinim organizacijama sa klijentima narušenog mentalnog zdravlja. Zalaže se za unapređivanje zaštite mentalnog zdravlja i prevencije mentalnih poremećaja. Radi sa parovima i pojedincima u kontekstu privatne savetodavne prakse. Koristi integrativni pristup u radu sa klijentima. Završila edukaciju ya trenera bazičnih kompetencija za obradu emocija u okviru O.L.I. integrativne psihodinamske psihoterapije, kao i dve godine analitičke psihologije pri Srpskom Analitičkom društvu. Zainteresovana je za oblast komunikacije i forenzičku psihologiju. U organizaciji Inovacionog centra Fakulteta Bezbednosti Univerziteta u Beogradu, završila je obuku “Veština vođenja forenzičkog intervjua – detekcija laži kroz analizu verbalnog i neverbalnog ponašanja”. Takođe je pohađala trening program: “Rešavanje konflikta u organizaciji na konstruktivan način“  u organizaciji  A centra za ekonomsku diplomatiju i menadžment (ACEM).

Kontakt imejl adresa: nadja.sarenac@gmail.com

 

20160216_213207

Milica Jelić Mariokov, diplomirani filolog, prevodilac za engleski jezik, doktorand na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (Modul: Kultura). Iskustvo u pisanju predloga i budžeta projekata u domenu obrazovanja i kulture. Edukovala se pohađanjem seminara: TRAIN – Priprema projektih aplikacija i menadžment projekata  (EU projekti), Tempus Fondacija – tematske radionice Erasmus + kancelarije u Srbiji: Razrada opisa projekta, Priprema matrice logičkog okvira (LFM), Detaljan opis projekta i Razrada budžeta projekta; Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije “Otvoreni poziv za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti, koji su podržani od međunarodnih fondova”; CERS – Bespovratna sredstva Ambasade Norveške; Mogućnosti finansiranja projekata u okviru Programa HORIZONT 2020. Uže polje interesovanja: uticaj digitalnih tehnologija na mentalni i kognitivni razvoj i mentalno zdravlje korisnika, kao i društveno-kulturološke implikacije koje se javljaju kao rezultat sve češće upotrebe IKT kako u svakodnevnom životu, tako i u poslovnom okruženju.

Kontakt imejl adresa: milica.j.mariokov@gmail.com

photo

Aleksandra Stamenković, diplomirani master psiholog sa licencom za rad u zdravstvenim ustanovama. Iskustvo u radu je sticala u Centru za socijalni rad Beograd, odeljenju za rad sa decom i omladinom, i porodicom uopšte, zatim na Vojnomedicinskoj akademiji na odeljenju za psihijatriju, a potom i u udruženju za podršku ljudima sa neurozom, gde se bavila psihodijagnostikom i savetodavnim radom. Učestvovala je u organizaciji i realizaciji brojnih psihološko-edukativnih radionica. Sertifikovani je voditelj grupa samopomoći i trener emocionalne pismenosti.

Kontakt imejl adresa: aleksandrastamenkovic@gmail.com