KONTAKTIRAJTE NAS
Unesite vaše podatke i poruku
Pošalji

O nama

Nadja slika blogNađa Šarenac, master etnologije i antropologije i  sertifikovani sistemski porodični psihoterapeut. Radila u nevladinim organizacijama sa klijentima narušenog mentalnog zdravlja. Zalaže se za unapređivanje zaštite mentalnog zdravlja i prevencije mentalnih poremećaja, kao i  inkluziju i smanjenje diskriminacije osetljivih dr. grupa. Učestvovala na sledećim treninzima: “ Alternativne usluge u slučajevima krize fokusirane na oporavak, uključujući kuće za oporavak “(u organizaciji Međunarodne mreže pomoći – IAN). Trening su vodili Džon Dženkins i Džon Stejsi – IMHCN ) i “ Osnovne metodologije funkcionisanja grupa samopomoći “ u organizaciji Udruženja “Caritas“ u sklopu EU projekta  “Promene“. Trening je vodio Stefano Bertoldi, osnivač centra za samopomoć “AMA“ iz Trenta. Radi sa parovima i pojedincima u kontekstu privatne savetodavne prakse. Koristi integrativni pristup u radu sa klijentima. Završila edukaciju iz bazičnih kompetencija za obradu emocija u okviru O.L.I. integrativne psihodinamske psihoterapije. Zainteresovana je za oblast komunikacije i forenzičku psihologiju. U organizaciji Inovacionog centra Fakulteta Bezbednosti Univerziteta u Beogradu, završila je obuku “Veština vođenja forenzičkog intervjua – detekcija laži kroz analizu verbalnog i neverbalnog ponašanja”. Takođe je pohađala trening program: “Rešavanje konflikta u organizaciji na konstruktivan način“  u organizaciji  A centra za ekonomsku diplomatiju i menadžment (ACEM). Trening su vodili prof. Jelena Petrović i Aleksandar Weisner.

Kontakt imejl adresa: nadja.sarenac@gmail.com

Slađana LukovićSlađana Luković, rođena 1986. god. u Požegi, diplomirani psiholog – master i geštalt psihoterapeut u edukaciji, radi pod supervizijom. Tokom studija psihologije objavila tri originalna naučno – istraživačka rada, izlagala na kongresima i naučnim skupovima, bila stipendista Fonda za mlade talente i Evropskog pokreta u Srbiji. Radi šest godina kao stručni saradnik u osnovnoj školi, i bavi se i dalje istraživačko – naučnim radom. Prošla obuku i radila i kao profesor građanskog vaspitanja u osnovnoj školi. Njeno radno angažovanje obuhvata i volonterski rad sa mladima i decom u Udruženju “Zdravo da ste” kao i angažman na projektu “Mladi su zakon”. Koatuor je i voditelj ciklusa radionica sa studentima “Emocije i šta sa njima” u okviru projekta “Pričajmo o tome”. Radi sa klijentima u kontekstu privatne psihoterapeutske prakse pod supervizijom. Profesionalno je orijentisana razvojno jer veruje da se kroz ceo zivotni ciklus razvijamo i ostvarujemo sebe šireći svoje granice, a da je ključni faktor rasta i razvoja socijalna interakcija.

Kontakt imejl adresa: sladjana.lukovic@pricajmootome.rs 

20160216_213207Milica Jelić Mariokov, diplomirani filolog, prevodilac za engleski jezik, doktorand na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (Modul: Kultura). Iskustvo u pisanju predloga i budžeta projekata u domenu obrazovanja i kulture. Edukovala se pohađanjem seminara: TRAIN – Priprema projektih aplikacija i menadžment projekata  (EU projekti), Tempus Fondacija – tematske radionice Erasmus + kancelarije u Srbiji: Razrada opisa projekta, Priprema matrice logičkog okvira (LFM), Detaljan opis projekta i Razrada budžeta projekta; Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije “Otvoreni poziv za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti, koji su podržani od međunarodnih fondova”; CERS – Bespovratna sredstva Ambasade Norveške; Mogućnosti finansiranja projekata u okviru Programa HORIZONT 2020. Uže polje interesovanja: uticaj digitalnih tehnologija na mentalni i kognitivni razvoj i mentalno zdravlje korisnika, kao i društveno-kulturološke implikacije koje se javljaju kao rezultat sve češće upotrebe IKT kako u svakodnevnom životu, tako i u poslovnom okruženju.

Kontakt imejl adresa: milica.j.mariokov@gmail.com

photoAleksandra Stamenković, diplomirani master psiholog sa licencom za rad u zdravstvenim ustanovama. Iskustvo u radu je sticala u Centru za socijalni rad Beograd, odeljenju za rad sa decom i omladinom, i porodicom uopšte, zatim na Vojnomedicinskoj akademiji na odeljenju za psihijatriju, a potom i u udruženju za podršku ljudima sa neurozom, gde se bavila psihodijagnostikom i savetodavnim radom. Učestvovala je u organizaciji i realizaciji brojnih psihološko-edukativnih radionica. Sertifikovani je voditelj grupa samopomoći i trener emocionalne pismenosti.

Kontakt imejl adresa: aleksandrastamenkovic@gmail.com